การสร้างไอดี


การสร้างไอดี


ผู้เล่นสามารถสมัครไอดีหน้าเกมโดยตรง โดยใส่ไอดีที่ต้องการได้ทันที และให้จำไอดี รหัสนั้นด้วย หากลืมไม่สามารถกู้คืนได้

วิธีการเข้าเล่นเกมแพท ERTHIEA(EXP *2)

เข้าไป Folder Game ที่ติดตั้งใว้ เปิด Lineage2ERTHIEA.exe

หากมีแพทโปรแกรมจะโหลดแพทอัตโนมัติ

เข้าหน้าใส่ไอดี และรหัสให้ใส่ไอดีที่ต้องการ จะเป็นการสมัครอัตโนมัตผู้เล่นควรจำไอดี และรหัสนั้นๆ หากลืมไม่สามารถกู้ได้

สร้างตัวละครตามต้องการ
วิธีการเข้าเล่นเกมแพท HIGHFIVE(EXP *30)

เข้าไป Folder Game ที่ติดตั้งใว้ เปิด L2KAMAELPLUS2019.exe

หากมีแพทโปรแกรมจะโหลดแพทอัตโนมัติ

เข้าหน้าใส่ไอดี และรหัสให้ใส่ไอดีที่ต้องการ จะเป็นการสมัครอัตโนมัตผู้เล่นควรจำไอดี และรหัสนั้นๆ หากลืมไม่สามารถกู้ได้

สร้างตัวละครตามต้องการ

 

หากพบปัญหากรุณาติดต่อ GM  082-9366523  หรือทาง Inbox Page , Line shokokung